Your browser does not support JavaScript!

教育研究所

 

教育與設計學院                     休閒產業學院                             旅館管理學院
幼兒教育學系(所) 休閒管理學系(所) 餐旅管理學系
資訊與多媒體設計學系       休閒資訊管理學系                    飯店管理學系
企業管理學系 烘焙管理學系
觀光事業管理學系